TLAKOVÁ KANALIZACE

Servis

Naše firma zajišťuje montáž po celé ČR a provádí záruční a pozáruční servis u zákazníka do 48 hodin. Dále nabízíme možnost preventivní servisní prohlídky, která Vám může prodloužit životnost čerpadla. 

Systém tlakové kanalizace je při dodržení provozního řádu téměř bezporuchový. Důležité je provádět pravidelnou údržbu zařízení. Servisní zásah technika je prováděn nejpozději do 48 hodin od nahlášení závady a v případě havarijního stavu je řešen do 24 hodin. Závada je odstraněna na místě přímo u zákazníka. Pozáruční servis a závady způsobené uživatelem jsou zpoplatněny dle platného ceníku.

PREVENTIVNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKA

Naše firma dále nabízí možnost preventivní servisní kontroly. Smyslem této prohlídky je předejití závadám, které mohou neodvratně poškodit čerpadlo nebo technologickou část. Při této servisní kontrole technik provádí kontrolu řídící jednotky a elektro zapojení všech komponentů, kontrola stavu technologického vystrojení (čerpadlo, zpětný a pojistný ventil, mechanické spoje) uvnitř kanalizační šachty, kontrola těsnosti kanalizační šachty včetně všech prostupů, kontrola snímačů hladiny, jejich očista a nastavení, případná výměna mechanických a hydraulických částí čerpací stanice, opětovná zkouška funkčnosti a zápis o provedení servisní prohlídky. Tuto preventivní servisní prohlídku doporučujeme provádět 1-2x ročně, dle místních podmínek.

Cena této služby: 3.000,- bez DPH (3.630,- s DPH)

Telefon: +420 720 033 473

Image

Kontakt

Image

Kontakty

Fakturační adresa

Lechtec s.r.o.

Borotice 135
671 78 Jiřice u Miroslavi

IČO: 04818342
DIČ: CZ04818342

Provozovna

Lechtec s.r.o.

Lechovice 159
671 63 Lechovice

Kontaktní formulář